3

Verdibanken har skiftet navn til «Easybank».

Navneskifte er en del av bankens orientering mot nye markeder og nye produkter.
Fremover vil du i en periode se begge logoene i vårt kundemateriale og på vår hjemmeside.
I løpet av våren og sommeren vil gradvis alt vårt materiell (hjemmeside, bankkort, brev, etc) skifte til «Easybank».
Har du spørsmål vedrørende bankens navneskifte, kan du ringe oss på 22 99 14 00.